Bestill PsykBase

Kjøpsbetingelser og priser

PsykBase kan enten installeres lokalt på en PC, i et lokalt klient – server miljø, eller man kan benytte tjenesten PsykBase Online på PC eller Mac.

PC/Mac/Server som skal benyttes for å bruke PsykBase må innfri Systemkravene.

Alle priser under er oppgitt eks. mva.

Programmet PsykBaseIn3 support AS står for utvikling av og brukerstøtte på programmet PsykBase. Ved kjøp betaler kunden In3 Support AS et engangsbeløp for lisens(er) på programmet PsykBase og et månedlig beløp for abonnement på programmet PsykBase. Dette gjelder enten man velger lokal installasjon eller Online-tjenesten.

Abonnement på programmet PsykBase gir tilgang til:

  • Oppdateringer av programmet; installasjonssett og lisensnøkkel for alle nye versjoner av PsykBase som lanseres innenfor abonnementsperioden.
  • Standard programvaresupport for PsykBase.
Priser
Etablering (engangsbeløp): kr. 1.000,-.
PsykBase abonnement (månedlig beløp): kr. 280,- pr. bruker pr. mnd.
Rabatt: Kunder som benytter Online-tjenesten eller flerbrukermiljø med tilgang på egen IT konsulent tilbys abonnementet til redusert pris: kr. 216,- pr. bruker pr. mnd.

Oppsigelse
PsykBase-abonnementet er obligatorisk ved kjøp av PsykBase og fortsetter så lenge abonnementet ikke sies opp. Oppsigelsestid er 3 måneder. Faktura for abonnementet sendes ut 2 ganger i året. Hver faktura omfatter kommende 6 måneders periode.

Tjenesten PsykBase OnlineTilgang til Online-tjenesten forutsetter at kunden har PsykBase brukerlisens og et gyldig PsykBase abonnement.

Hvis du velger å knyttes til tjenesten PsykBase Online vil kostnadene for dette komme i tillegg til det du betaler for lisens og abonnement på programmet PsykBase.

ASPIT as står for drift av Online-tjenesten og fakturerer for dette. Tjenesten inkluderer installasjon av PsykBase program og data på Online-serveren. All oppdatering og vedlikehold av PsykBase installasjonen gjennomføres av ASPIT, samt daglig sikkerhetskopiering av data.

Priser
Etablering (engangsbeløp): kr. 0,-.

Abonnement (månedlig beløp):
1 bruker: kr. 655,- pr. mnd.
2-10 brukere: kr. 640,- pr. bruker pr. mnd.
10+ brukere: kr. 600,- pr. bruker pr. mnd.

BuyPass Smartkort
For å kunne benytte PsykBase Online må hver bruker anskaffe seg Smartkort fra Buypass (og eventuelt smartkortleser) for verifikasjon av den enkeltes identitet.
(Pris for Smartkort er kr. 669,- pr. 24.02.2016.)

Oppsigelse
Abonnementet på PsykBase Online fortsetter så lenge abonnementet ikke sies opp. Oppsigelsestid er ut inneværende måned. Faktura for abonnementet sendes ut 2 ganger i året. Hver faktura omfatter kommende 6 måneders periode.

PsykBase MeldingstjenesteHåndtering av elektroniske meldinger (EDI) leveres som en egen tjeneste som man kan velge å bestille. I meldingstjenesten inngår abonnement på PsykBase meldingsmodul, samt støtte til installasjon og oppstart av tjenesten. Abonnement dekker tilgang til oppdaterte versjoner av programvare, samt tilgang til brukerstøtte.

Les mer om PsykBase Meldingstjeneste her

PsykBase Meldingstjeneste kan bestilles til PsykBase Online eller til lokal installasjon av PsykBase. Vær oppmerksom på at lokale brukere må være tilknyttet Norsk Helsenett for å kunne sende og motta meldinger. På PsykBase Online kan man sende meldingene behandlerkrav, sykmelding, legeerklæring og NPR rapport direkte til NAV / HELFO og Norsk Pasientregister, uten å være tilknyttet Norsk Helsenett. For å benytte meldingstypene henvisning, epikrise, dialogmeldinger og e-resept må man bestille tilgang til Norsk Helsenett gjennom PsykBase Online (se eget avsnitt under). På PsykBase Online utfører vi installasjon, oppsett og vedlikehold av meldingstjenesten, mens vi ved lokal installasjon kan bistå med brukerstøtte.

Priser:
Én bruker:
Etablering (*) (engangsbeløp): kr. 0,-
Abonnement (månedlig beløp): kr. 400,-

2-10 brukere (utover 1. bruker):
Etablering (*) (engangsbeløp): kr. 0,-
Abonnement (månedlig beløp): kr. 165,- pr. bruker.

11-50 brukere (utover de 10 første):
Etablering (*) (engangsbeløp): kr. 0,-
Abonnement (månedlig beløp): kr. 145,- pr. bruker.

Flere enn 50 brukere (fra 1. bruker):
Etablering (*) (engangsbeløp): kr. 0,-
Abonnement (månedlig beløp): kr. 140,- pr. bruker.

Sertifikater og utstyr fra BuyPass.
For å kunne benytte PsykBase Meldingstjeneste må hver bruker anskaffe seg Smartkort fra Buypass (og eventuelt smartkortleser) for verifikasjon av den enkeltes identitet.
Det er også et krav fra Helsedirektoratet at man benytter virksomhetssertifikat ved utveksling av EDI-meldinger. For brukere av PsykBase Online, som bestiller meldingstjenesten, vil vi anskaffe virksomhetssertifikatene, til en lavere pris. Lokale brukere kan bestille sertifikat fra Buypass (www.buypass.no).

Virksomhetssertifikat: kr. 3.600,- Sertifikatet er gyldig i 3 år og er påkrevd for hver kunde (hvert org.nr.).

Tilkobling til Norsk Helsenett gjennom PsykBase OnlineFor å kunne benytte E-resept og meldingstypene Henvisning, Epikrise og Dialogmelding kreves det at du har tilgang til Norsk Helsenett.

ASPIT og Norsk Helsenett har inngått en avtale om felles tilgang til Norsk Helsenett for PsykBase Online-brukere til en meget gunstig pris (fri etablering, og abonnementsprisen er under halvparten av det ordinære NHN-abonnenter betaler). Dermed kan du velge å abonnere på tilgang til Norsk Helsenett, uten å måtte ha en egen fysisk linje til Norsk Helsenett.

Dette er en opsjon som må bestilles som en egen tjeneste, og forutsetter at man allerede abonnerer på PsykBase Meldingstjeneste, eller at man bestiller Meldingstjenesten samtidig med bestilling av Norsk Helsenett.

Priser:
Etablering (engangsbeløp): kr. 0,- pr. bruker. (sammenlignet: kr. 12.500,- for ordinære NHN-abonnenter)
Abonnement (månedlig beløp): kr. 190,- (faktureres av ASPIT AS) + kr. 1164,- (pr. 21.01.2019)(faktureres av Norsk Helsenett SF). Prisene er pr. org.nr. pr. mnd. (Sammenlignet: minimum kr. 1.864,- for ordinære NHN-abonnenter)

E – reseptE-resept forutsetter PsykBase Online, PsykBase Meldingstjeneste og tilknytning til Norsk Helsenett.

I en flerbrukerdatabase vil E-resept aktiveres for alle brukere med forskrivningsrett.

Les mer om E – resept her

Priser:
Etablering (engangsbeløp): kr. 0,- pr. org.nr.
Abonnement (månedlig beløp): kr. 165,- pr. mnd. pr. bruker.

Fürst ForumIntegrasjon med Fürst Forum (krever egen avtale med leverandør).

Priser:
Etablering (engangsbeløp): kr. 0,- pr. org.nr.
Abonnement (månedlig beløp): kr. 165,- pr. mnd. pr. bruker.

SMS – ModulMed SMS-modul kan man sende tekstmeldinger, f.eks. innkallinger, til mobiltelefoner fra PsykBase.
Les mer om SMS – Modulen her

Priser:
Etablering (engangsbeløp): kr. 0,- pr. org.nr.
Abonnement (månedlig beløp): kr. 170,- pr. mnd.
Pris pr. SMS-melding: kr. 0,69

TimebestillingMed denne modulen kan du tilby timebestilling på nett for dine pasienter.
Les mer om online timebestilling her

Priser:
Etablering (engangsbeløp): kr. 0,- pr. org.nr.
Abonnement (månedlig beløp): kr. 0,- pr. bruker.

SkannermodulMed denne modulen kan du skanne dokumenter direkte inn i PsykBase Online. Modulen er ikke nødvendig for lokale installasjoner.
På grunn av tekniske tilpasninger kan Skannermodulen for PsykBase Online foreløpig kun leveres på Windows-plattform.

Priser:
Etablering (engangsbeløp): kr. 0,- pr. bruker.
Abonnement (månedlig beløp): kr. 0,- pr. bruker.

PsykBase Kartleggingsmodul (CheckWare – integrasjon)Kartleggingsverktøyet CheckWare kan leveres som en modul integrert i pasientkortet i PsykBase. I prisen for PsykBase Kartleggingsmodul inngår abonnement, installasjon og oppstart av tjenesten, samt tilgang til brukerstøtte som gjelder selve integrasjonen.

Les mer om PsykBase Kartleggingsmodul her

PsykBase Kartleggingsmodul kan bestilles til PsykBase Online eller til lokal installasjon av PsykBase. Vær oppmerksom på at lokale brukere må være tilknyttet Norsk Helsenett for å kunne benytte modulen.

Priser. Én bruker:
Etablering (engangsbeløp): kr. 0,- pr. bruker.
Abonnement (månedlig beløp): kr. 190,- pr. bruker pr. mnd.

Priser. 2-10 brukere:
Etablering (engangsbeløp): kr. 0,-
Abonnement (månedlig beløp): kr. 171,- pr. bruker pr. mnd.

Priser. Flere enn 10 brukere:
Etablering (engangsbeløp): kr. 0,-
Abonnement (månedlig beløp): kr. 152,- pr. bruker pr. mnd.

Tilgjengelige tester

Kartleggingsmodulen gir tilgang til en rekke psykologiske tester, screeningverktøy og pasienttilfredshetsmålinger.

En liste over alle tester som er tilgjengelige gjennom CheckWare finner du her

CheckWare’s egne priser

I prisen for PsykBase Kartleggingsmodul oppgitt over inngår ikke kostnader CheckWare selv fakturerer for sine tjenester, gjennomførte enkelttester og royalties forbundet med dette.

Klikk her for en oversikt over deres nåværende (feb. ’18) priser

EHF – FaktureringEr du tilknyttet tjenesten PsykBase Online kan du sende EHF-fakturaer (Elektronisk Handelsformat) direkte fra programmet.

Les mer om EHF-faktura i PsykBase her

Priser:
Etablering (engangsbeløp): kr. 0,- pr. org.nr.
Abonnement (månedlig beløp): kr. 140,- pr. org.nr.
Pris pr. utgående faktura/kreditnota: kr. 3,80 pr. stk.