Brukerstøtte

Siste oppdatering

Advarsel!Har du Windows 10?
Les dette før du installerer nyeste versjon.Nyeste versjon av PsykBase krever at .NET framework er oppdatert til versjon 4.7. Dette installeres sammen med en spesifikk Windows-oppdatering, “Creators Update”.

For å finne ut hvilken Windows-versjon du har, høyreklikk Start-knappen og velg “System”.

Hvis “Versjon” er 1703 eller høyere kan du installere nyeste versjon av PsykBase.

Er “Versjon” lavere enn det, må du oppdatere Windows før du kan installere nyeste versjon av PsykBase. Må dette vente minner vi om at oppdaterte refusjonstakster også kan lastes ned og importeres uten programvare-oppdatering.

Klikk her for å laste ned de nyeste takstene (høyreklikk og lagre som)

PsykBase
PsykBase-19.4.2.6626.exe
Filtype: Kjørbart program
Utgiver: ASPIT AS
Dato: 02.04.2019
Størrelse: 285 MB
Klikk her for å laste ned pakke for distribusjon av programmet i nettverk med gruppe-policy
Nytt i versjon 16.11.18.14106+
Klikk her for en oversikt over endringer i denne versjonen.


Nytt i versjon 15.12.17.11813+
En ny funksjon vil vise deg nyheter ved første gangs oppstart av programmet etter oppdateringen. Lukker du denne kan du åpne den igjen fra “Tannhjulmenyen” nederst til høyre i programmet. Den vil automatisk dukke opp igjen i fremtidige oppdateringer, dersom det foreligger forbedringer og endringer av programmet som man bør merke seg.


Nytt i versjon 15.6.30.10642+
Oppdaterte takster gjeldende fra 01.07.2015.


Nytt i versjon 15.6.18.10566+
I denne oppgraderingen av PsykBase er det gjort flere større forbedringer av hele grensesnittet, og det er kommet til flere nye og praktiske funksjoner.Vi viser til vår tidligere utsendte informasjonsmelding for flere detaljer om denne oppgraderingen.
Informasjonsmeldingen finner du her


Nytt i versjon 15.1.15.9270+
I denne oppgraderingen av PsykBase er det gjort flere forbedringer av Kalenderen / Avtaleboken på hastighet og funksjonalitet. Det er bl.a. innført bedre og flere hurtigtastvalg.
En oversikt over disse finner du i brukerhåndboken.
Problemet med at PsykBase ikke tok automatisk sikkerhetskopi ved avslutning er også korrigert.


Nytt i versjon 14.12.19.9120+
Klikk her for en oversikt over endringer i denne versjonen.
9120 -> 9136 inneholder feilrettinger og ingen endring av funksjoner.


Nytt i versjon 14.6.19+

 • Oppdaterte refusjonstakster gjeldende fra 01.07.2014.
  Inklusive korreksjoner foretatt av HELFO 04.07.2014 som NPF informerte om samme dag.
 • Nytt regnskapsområde for både pasienter, kontakter og oppgjørskontor.
 • Nytt Perioder-bilde på pasientkortet.
 • Startside pasient på pasientkortet med mer – klikk her for å lese nyhetsbrev med full oversikt over nye funksjoner.

Nytt i versjon 13.10.24+

 • Massegodkjenning av journal.
 • Multiaksiale diagnoser.
 • Standard avtalevarighet.
 • Pasienter på kontaktkortet.
 • Egendefinert SMS for innkallinger.

Nytt i versjon 13.6.28+

 • Mulighet for automatisk takstføring.
 • Kontroll av takstregler.
 • Nye refusjonstakster gjeldende fra 01.07.2013.
 • SMS-modul: Sende ut påminnelser om avtaler via tekstmeldinger
  (må bestilles som tilleggstjeneste – klikk her for bestilling).
 • Støtte for bestillinger til Pasientreiser (krever PsykBase Online med NHN opsjon eller NHN tilkobling).
 • Funksjon som gjør det enkelt å finne neste ledige time.
 • Forbedret rapportområde.

Nytt i versjon 7.6.4.1269+

 • Mulighet for opplåsing av godkjente journalnotater.
 • Kontrasignering av journalnotater.
 • Startside i PsykBase.
 • Nye refusjonstakster gjeldende fra 01.07.2012.
 • Generelle feilrettinger/utbedringer.

Nytt i versjon 7.6.4.1208+

 • Oppdatert sykmelding/legeerklæring.
 • Feilrettinger i det nye kontaktkortet.
 • Generelle feilrettinger/utbedringer.

Nytt i versjon 7.6.4.1183+

 • Reprogrammert og opprustet kontaktkort. Bl.a. er fakturering av kontakter forbedret.
 • Reprogrammert nettverksområdet i pasientkort.
 • Generelle feilrettinger/utbedringer.
 • Flere utbedringer i brukerhåndboken.

Nytt i versjon 7.6.3.1130+

 • Nytt testområde. Merk at etter installasjon av denne versjonen, kan man ikke lenger registrere nye besvarelser med lisensbelagte testmaler.
 • Ny kartleggingsmodul med CheckWare er nå tilgjengelig (merk: krever tilknytning til Norsk HelseNett eller PsykBase Online, og må bestilles som tilleggstjeneste).
 • Forbedret utgave av brukerhåndboken/hjelpefunksjonen. Vi jobber stadig med å forbedre denne delen.
 • En lang rekke mindre utbedringer og feilrettinger i hele programmet.

Nytt i versjon 7.6.3.1083+

 • Nye refusjonstakster for psykologer, leger og fysioterapeuter gjeldende fra 01.07.2011.
 • Nytt sykemeldingsskjema gjeldende fra 01.07.2011.

Nytt i versjon 7.6.3.1063+

 • Menyen som tidligere het “Base” er nå slått sammen med menyen “Verktøy”.
 • Valget “Innstillinger” som tidligere lå på verktøylinjen nederst i programbildet er nå fjernet, men er tilgjengelig fra meny “Verktøy” -> “Brukerinnstillinger”.

Nytt i versjon 7.6.2.1001+

 • Advarsel om manglende informasjon for å sende henvisning elektronisk er endret. Man kan sende inn oppgjør elektronisk uten å sende inn henvisning samtidig.

Nytt i versjon 7.6.2.1000+

 • Datospesifikke NPR-rapportfiler. F.eks. vil en rapportfil for 2008 nå få et annet navn enn en rapportfil som gjelder for 2009.

Nytt i versjon 7.6.2.997+

 • Nytt format på NPR-rapport, pasientidentifikasjon og aktivitetsdata er splittet i to adskilte meldinger(filer).
 • Nytt format på behandlerkravmelding med mulighet for å rapportere henvisning elektronisk.
 • Ny effektiviserende hurtigliste for takstutfylling i avtalelistene.
 • Varsel ved bruk av psykologtakst 27 mer enn 12 ganger.

Nytt i versjon 7.6+

 • Nye takster som gjelder fra 1. juli 2010.
 • Nytt område for oppgjør / behandlerkrav.
 • Ny meldingsmodul for håndtering av EDI meldinger.
 • Mulighet for å sende behandlerkrav (oppgjør) og NPR rapport som elektronisk melding.
 • Forbedringer av avtaleområdet i pasientkort.
 • Forbedringer av detaljer oversikten i avtalebok.
 • Forenklet regningskort.
 • Automatisk valg av beløp for takst basert på tidspunkt for avtale.
 • Nytt administrasjonsområde.
 • Mulighet for å knytte ulik postadresse til hver bruker.
 • Rettelser av feil rapportert i tidligere versjoner.