Om PsykBase

Om PsykBase

ASPIT har vært leverandør av journalsystemer av høy kvalitet siden 1993, og allerede i 2005 lanserte vi Online journalføring. Siden har vi vært ledende i Norge på moderne leveranse av slike systemer til helsesektoren.

PsykBase® har vært på markedet siden 1993, og er nå det mest utbredte journalsystem blant privatpraktiserende psykiatere og psykologer. PsykBase egner seg både for en enkeltstående privatpraksis og for større flerbrukermiljøer, slik som private sentre og offentlige voksenpsykiatriske poliklinikker.

Online innebærer at programmet installeres, vedlikeholdes og driftes sentralt hos oss. Med et enkelt og godt sikret system kobler du deg til med vanlig bredbåndslinje.

PsykBase Online er et system som alltid fungerer, alltid er oppdatert og som gir deg trygghet for sikkerheten rundt dine sensitive data.

Med PsykBase Online forholder du deg alltid bare til én leverandør med ett kontaktpunkt for alt som vedrører journalsystemet.

Vi mener å ha landets beste kundeservice med rask respons og hyggelig service!

Fordeler med PsykBase Online:

 • Med PsykBase blir du mobil. Benytt journalsystemet like enkelt hjemmefra som på kontoret.
 • Utviklet av fagfolk innen flere helsenisjer som selv journalfører i sin daglige praksis.
 • Vi har egne psykoterapeuter internt i vår utviklingsavdeling.
 • Du slipper å bruke tid på oppdatering, sikkerhetskopier, nye takster og nye krav fra myndighetene.
 • Enkelt i bruk og garantert ressursbesparende for deg.
 • Nærmere to tusen fornøyde daglige brukere.
 • Tilgang til Norsk Helsenett direkte i journalsystemet, uten egen kostbar fysisk linje.
 • Enkel utveksling av elektroniske meldinger med alle helseaktører og sentrale offentlige instanser.
 • Alltid oppdatert i henhold til Normen og retningslinjer fra Datatilsynet.
 • Vi har tett og løpende dialog med sentrale helsemyndigheter.
 • Vi har over 20 års erfaring med journalsystem for norsk helsevesen.
 • Meget kompetent internt IT-driftsmiljø står for daglig drift, sikkerhet og leveranse.
 • Krever ingen installasjon og kan kjøres direkte fra både PC og Mac.

 
PsykBase tilbyr blant annet:

 • Moderne og funksjonell tidsplanlegger
 • Oversiktlig og effektivt pasientkort
 • Pasientlister for god oversikt over pasientflyt
 • Løpende journal for dokumentasjon av behandlingsforløp
 • Hovedjournal for å samle sentrale kliniske data
 • All funksjonalitet for oppgjør med NAV og rapportering til NPR
 • Dekker bokføringskrav ved betaling av egenandeler
 • Dokumentmaler for innkalling, brev, rapporter med mer
 • Autotekstfelter henter inn informasjon i maler eller mens du skriver
 • Effektiv informasjonsflyt mellom journal, dokumenter og skjema
 • Effektivt verktøy for håndtering av grupper
 • Kontaktregister over profesjonelle samarbeidspartnere
 • Suverent og effektivt verktøy for å lage rapporter over virksomheten
 • Tilgang til et stort utvalg tester og kartlegginger.

 
Klikk her for en oversikt over programmet