Aktuelt

En solskinnshistorie rett fra praksis!

En hel rekke fordeler ved elektronisk rekvirering av pasientreiser.

«
Før vi fikk elektronisk bestilling var det største problemet ventetid på telefon, det tok lang tid å bestille reiser. De fleste av våre pasienter har åpen retur som betyr at vi må ringe 2 ganger per pasient. Det største problemet er at linjen inn til klinikken blir opptatt når jeg står på vent, som kan føre til at vi mister nye pasienter som ikke kommer frem på telefon til oss. Nå bruker jeg ca. 1 minutt på å bestille reise via PsykBase. Det eneste jeg trenger å gjøre nå er å trykke på “Pasientreiser”, “til / fra avtale” og legge inn bestilling ved å velge dato og reisetidspunkt. Reisen bekreftes med en gang. Vi har en gammel dame på snart 90 år som har gått hos oss i mange år. Hun ble alltid sittende og vente en god stund før transporten hennes kom. I går hadde hun ny time, jeg rekvirerte pasientreisen elektronisk da hun var ferdig og nøyaktig 7 minutter senere stod sjåføren i døra, klar for å hente henne. Da hadde hun ikke rukket å få på seg skoene enda. Hun var så imponert over at hun slapp å vente. Hun har spesielle behov under transporten som jeg enkelt kan skrive inn under “Beskjed til transportør”. På denne måten blir pasientens behov ivaretatt selv om det ikke er muntlig kommunikasjon rundt bestilling av reise.

Jeg er så utrolig godt fornøyd med hvordan løsningen er integrert i PsykBase. Det er lettvint og ikke minst veldig tidsbesparende. All informasjonen som trengs (pasientens navn, fødselsnummer og adresse, klinikkens adresse og navn på behandler osv.) blir fylt ut automatisk. Informasjon om frikort osv. fylles automatisk inn av Pasientreiser. Man trenger kun legge inn tid og dato på bestillingsskjema. Jeg føler også at transporten kommer mye raskere etter at vi begynte å bestille elektronisk – noe som er en bonus for våre pasienter. I tillegg kan vi nå bestille reiser når det passer for oss da vi ikke er avhengig av å ringe før kl. 17.00 når telefonene stenger hos Pasientreiser.
»

Benita Magnussen, klinikkleder Nemus Bryn

Pasientreiseavdelingen ved Oslo Universitetssykehus kvitterer med at løsningen fungerer veldig bra og oppfordrer terapeuter til å ta i bruk elektronisk rekvirering. De er svært glade for at vi også har fått til overgangen fra ensides rekvisisjon til firestegsmodulen, som gir mulighet til serierekvisisjon.

 

Er du en av dem som rekvirerer pasientreiser over fax/telefon?

Ønsker du å kunne rekvirere pasientreiser elektronisk? Ta kontakt med oss eller ring 05515 for ditt lokale pasientreisekontor.