Aktuelt

E-resept

Nå kan du bestille E-resept

Integrasjon med forskrivningsmodulen er klart og e-resept kan nå bestilles for bruk i PsykBase.

Vær oppmerksom på at det må forventes noe ventetid fra du bestiller e-resept til du kan ta det i bruk. Grunnen til dette er at e-resept er en omfattende integrasjon som krever noe forarbeid, kombinert med at vi forventer et stort antall bestillinger.