Aktuelt

CheckWare Conference 2017

Tett på digital pasientmedvirkning

“Tett på digital pasientmedvirkning” er tittelen på konferansen CheckWare avholder i Trondheim 20. – 21. september. PsykBase er integrert med kartleggingsverktøyet CheckWare og konferansen kan derfor være av interesse for deg som bruker av PsykBase.

Konferansen har fokus på innføring og praktisk bruk av CheckWare, både gjennom kundehistorier og kurs og workshop i forkant av konferansen. Les mer om konferansen her:
http://checkware.com/checkware-conference/checkware-conference-2017