Aktuelt

Fagkonsulent Eivind Mo

Visste du at…

…våre journalsystem benyttes på alle norske universitet, og ved en rekke høyskoler over hele landet.

Her foreleser vår faglige rådgiver Eivind Mo om journalføring ved Mittuniversitetet i Sverige.

Eivind har vært en sterk pådriver for, og var blant de første som introduserte, elektronisk journalføring i Norge. Han har nå over 20 års erfaring med våre journalsystem og er også sentral i en rekke EPJ-relaterte prosjekt i regi av Helsedirektoratet, ulike foreninger m.v.

Det siste året har også to svenske universitet valgt vårt journalsystem for undervisning av studenter, samt ved universitetsklinikkene. Det er ikke tilfeldig at de store utdanningsstedene velger våre system for opplæring av morgendagens helsepersonell.

Fagkonsulent Eivind Mo