Aktuelt

HELFO

Automatisk tidsbrukskontroll for psykologer i HELFOs fagsystem fra 13. mars 2014

I følge HELFO vil det legges inn en automatisk tidsbrukskontroll for psykologer i HELFOs fagsystem fra 13. mars 2014.

“Reglene vil kontrollere tidsbruk på hver regning mot starttidspunktet for påfølgende regning. Hvis regning 1 med kontakttidspunkt kl. 1000 eksempelvis inneholder takst 10c (minimum tidsbruk er to timer) og regning 2 har kontakttidspunkt kl. 1130 vil regning 1 bli avvist. Dette er tilsvarende regler som allerede er innført for fysioterapeuter. Reglene vil anslagsvis medføre at mellom 10-30 regninger pr. måned vil bli automatisk avvist. Ta evt. kontakt hvis det skulle være noen spørsmål til de nye reglene.”

I PsykBase varsles det om avtaler på samme bruker som overlapper hverandre ved registrering av slike avtaler.

Overlappende avtaler i PsykBase

I tillegg varsler PsykBase, via regnignsstatus, dersom avtalevarighet avviker fra minimum tidsbruk for taksten.

Takstkontroll i PsykBase

Sjekk regningsstatus for å unngå avviste regninger.