Aktuelt

EDI-melding

Dialogmeldingen er nå tilgjengelig

For brukere av PsykBase Online med Norsk Helsenett er nok en meldingstype implementert.

Dialogmeldingen er en generell melding som er ment å spare tid i den daglige kommunikasjonen mellom helseaktørene. Den kan i henhold til Helsedirektoratets beskrivelse benyttes innenfor anvendelsesområdene forespørsel i tilknytning til pasientbehandling, svar på en forespørsel, notat om pasient eller avviksmelding.

Mange har etterspurt denne meldingen da det er en effektiv og rask måte å kommunisere på. Mye av poenget er at man slipper å stå i telefonkø og sendes hit og dit når man ønsker å formidle korte beskjeder til legekontor etc. For eksempel ved mottak av en henvisning som man ønsker å avvise, korte kommentarer til en epikrise man har sendt eller lignende.

Om du ønsker å aktivere denne meldingen for din brukerkonto kan du kort melde dette til oss her. Det er en engangskostnad på 900,- for å aktivere meldingen. Ingen løpende kostnad.