Aktuelt

Så enkelt er Norsk Helsenett gjennom PsykBase

Så enkelt er Norsk Helsenett gjennom PsykBase

I PsykBase har vi lagt stor vekt på å forenkle rutinene ved tilkobling til Norsk Helsenett (NHN). Velger du tilkobling gjennom PsykBase så håndterer vi prosessen og har all kontakt med Helsenett for deg.

Denne tilnærmingen er gjennomgående for PsykBase generelt. For å opprettholde servicen for våre kunder har vi inngått særavtale med NHN som gjør at all bestilling, utsendelse av kontrakt, brukerstøtte etc håndteres av oss i PsykBase. Du som terapeut trenger derfor ikke å kontakte NHN i det hele tatt i denne prosessen – PsykBase gjør det for deg.

På den tekniske siden benytter vi den nye og moderne NHN-tilknytningen som gjør at terapeuten/klinikken ikke har behov for egen linje inn til NHN. I PsykBase Online vil helsenettet således bli naturlig integrert i journalsystemet når du bestiller NHN-abonnement.

Slik gjør du ved etablering av Norsk Helsenett gjennom PsykBase Online:

  • Du bestiller NHN-abonnement ved å fylle ut dette skjemaet. PsykBase Meldingstjeneste for sending av elektroniske meldinger kan bestilles samtidig, om du ikke allerede har dette.

 

  •  Dersom du ikke allerede har et personlig smartkort fra BuyPass bestilles dette. Vi viser deg hvordan.

 

  •  PsykBase sender deg så ferdig utfylt NHN-kontrakt og fullmaktsskjema for signering.

 

  •  Dokumentene signeres av deg og returneres til PsykBase.

 

Og det var hele prosessen. Vi knytter nå ditt abonnement opp mot NHN sentralt hos oss – du er nå klar til å benytte Norsk Helsenett i PsykBase.

Om du senere lurer på noe angående NHN så kontakter du bare oss i PsykBase. Vi svarer eller bringer ditt ærend videre og melder tilbake til deg. Vi har gjort ting på denne måten for at du som kunde skal ha ETT sted å forholde deg til. Du faller ikke mellom stoler og det skapes ingen usikkerhet i forhold til hvor du skal henvende deg. Du henvender deg til PsykBase.

 

Enkel logistikk og ansvar ett sted = enkel hverdag for terapeuten.