Aktuelt

Helsedirektoratet

Innsending av NPR-rapport

Informasjon om hvordan du sender aktivitets-rapport til Norsk Pasientregister finner du i brukerhåndboken til PsykBase. Vi har for enkelhets skyld også utarbeidet en veiledning her.

Fremgangsmåte for å opprette/sende rapport til NPR

  1. Åpne dialogen «Generer og send NPR Rapport…» ved å velge «NPR Rapport» fra verktøymenyen (tannhjulet nederst til høyre) i PsykBase.Opprett NPR-rapport
  2. Skal du sende inn Ventelistedata og ikke Aktivitetsdata, bytter du om på dette med knappene for rapporttype.
  3. Angi hvilken bruker det skal rapporteres for i feltet «Bruker».
  4. Om nødvendig, endre tidsrom du ønsker å rapportere data for.
  5. Klikk «Send» for å sende rapporten til NPR.

PsykBase gjennomfører deretter en kontroll av dataene som er registrert i perioden. Hvis PsykBase finner at viktig informasjon for rapporten mangler, vises en dialog med oversikt over manglene. Enkelte mangler er såpass betydelige at de må korrigeres. Rapporten vil i slike tilfeller ikke sendes før manglene er korrigert.
Er kvaliteten på registrerte data gode nok, opprettes og sendes rapporten til NPR som to EDI-meldinger. Legg merke til at PsykBase produserer alt som skal sendes inn, både aktivitetsdata og ident-informasjonen.

Hvordan sende rapporten manuelt til NPR

  • Har du ikke PsykBase Meldingstjeneste vil PsykBase i stedet opprette to rapportfiler. Aktivitetsdata-fil og ident-fil.
  • Har du PsykBase Online kan disse filene lastes ned fra PsykBase Filnedlasting (samme sted som der du laster ned behandlerkrav-filer til HELFO).
  • Har du lokal installasjon skrives filene til disken på din lokale maskin på valgt plassering.

Rapportfilene må så sendes til NPR på egnet medium og etter deres retningslinjer. Trenger du bistand til dette kan du henvende deg til NPR.

NPR-ident og NPR-melding skal sendes rekommandert, i to separate forsendelser.

Les mer på NPR sine websider: Registrere og rapportere data