Programoversikt

Avtalebok

Avtaleboken er et nyttig hjelpemiddel for holde oversikt over avtaler på ulike datoer og klokkeslett. Du får raskt oversikt over ledige tidspunkt og kan legge inn nye avtaler. Avtaleboken har også funksjonalitet for å holde oversikten over oppgaver og inntakstider.

Kalender
Kalenderen gir en grafisk visning av avtaler fordelt på dag, uke eller måned. Når avtalene presenteres grafisk / visuelt er det lettere å få oversikt over opptatte og ledige tidspunkt. Du markerer et tidsintervall i kalenderen i navigasjonsområdet til venstre og en oversikt over oppsatte avtaler i dette tidsintervallet vises til høyre.

Du kan utføre mange oppgaver direkte fra avtaleboken. Man har for eksempel enkel og direkte tilgang til regnskap og journaler for aktuell pasient/avtale.

Detaljer
I denne visningen får man mer informasjon om hver avtale, slik som journalnotat, takster og innbetalinger knyttet til avtalen.
Denne oversikten passer for eksempel godt til å ta en gjennomgang av en arbeidsdag. Her kan man raskt sjekke om takster og innbetalinger er oppdatert for hver avtale, og om det er ført journalnotat på hver avtale. Mangler kan raskt rettes opp i denne oversikten.

Avtalebok, detaljer
 
Avtaleboken (med valget “Detaljer”) i PsykBase

Pasientinntak
I denne visningen ser man tider som brukere har satt av for inntak av nye pasienter. Dette er en funksjon som primært benyttes i flerbrukermiljø. En typisk situasjon er at flere terapeuter ved en klinikk raskt og enkelt kan melde inn i PsykBase når de har mulighet til å ta i mot nye pasienter. Pasientinntak gir også kontorpersonale en god oversikt over ledige inntakstider.

Oppgaver
Med visningen “Oppgaver” kan brukere se og skrive inn oppgaver som skal utføres. Man kan sette frister for oppgaver og markere dem som utført. Et nyttig verktøy for å planlegge og huske på oppgaver som skal utføres. Oppgaver kan også knyttes til pasienter eller kontakter. Slike oppgaver vil også vises i pasient- eller kontaktkortet til aktuelle person.