Programoversikt

CheckWare

Kartleggingsverktøyet CheckWare er tilgjengelig som en integrert del av PsykBase, Kartleggingsmodulen. Gjennom CheckWare får man tilgang til et meget rikt utvalg psykologiske tester, screeningverktøy og pasienttilfredshetsmålinger. Med kartleggingsmodulen vil pasienter kunne fylle ut besvarelser på nett, og resultatene vil kunne benyttes direkte i journalsystemet.

Om CheckWare
CheckWare er en trygg og enkel løsning for systematisk kartlegging av pasientene og dokumentasjon av resultatene. CheckWare øker effektiviteten og kvaliteten på utredningen og oppfølgingen av pasientene. Kartleggingsverktøyet gir en enhetlig praksis for oppbevaring av skåringsresultatene i pasientjournalen.

For mer informasjon om CheckWare, se www.checkware.com

Kartleggingsmodulen, CheckWare i PsykBase

Integrert i pasientkortet
CheckWare er fullstendig integrert som en egen fane i pasientkortet i PsykBase. Dermed slipper du som behandler å ha pasientinformasjon lagret på forskjellige steder. Alle kartlegginger og rapporter lagres i databasen på linje med vanlig journalinformasjon i programmet. Resultater fra CheckWare hentes automatisk inn i journalsystemet, og kan benyttes i løpende journal, hovedjournal, dokumenter osv.

Tilgjengelig gjennom PsykBase Online eller Norsk Helsenett
CheckWare er web-basert, og løsningen er enkelt tilgjengelig for PsykBase Online-brukere. Integrasjonen følger samme høye sikkerhetsnivå som PsykBase Online. Brukere med lokal installasjon som er tilknyttet Norsk Helsenett kan også benytte Kartleggingsmodulen i PsykBase.

Pasienten kan fylle inn besvarelser på nett
Pasienten får tilsendt brukernavn og passord og kan fylle inn skjemaene hjemmefra eller på klinikken.

Både PC, nettbrett og smarttelefon kan benyttes.

Ingen installasjon påkrevet
Integrasjonen krever ingen teknisk innsikt fra brukeren. Installasjon og konfigurasjon håndteres av PsykBase.

Kartleggingsmodulen i Psykbase
Kartleggingsmodulen i Psykbase

For informasjon om hvilke kartlegginger CheckWare tilbyr, se:
www.checkware.com/hva-vi-tilbyr/checkware-on-demand/tilgjengelige-tester-cwod