Programoversikt

Dokumenter

I dokumentområdet opprettes og lagres ulike dokumenter. Det er et dokumentområde i pasientkortet som viser dokumentene til valgte pasient. Det betyr at man raskt får oversikt over dokumenter knyttet til én bestemt pasient. Tilsvarende dokumentområde finnes i kontaktkortet. I tillegg har PsykBase et dokumentområde knyttet til innlogget bruker som gir mulighet for å vise og opprette dokumenter som ikke er knyttet til en bestemt pasient eller kontakt.

Maler
PsykBase leveres med mange gode ferdigdefinerte dokumentmaler. Malene bidrar til effektiv og standardisert utforming av dokumenter. De har et fast oppsett og inneholder såkalte autotekstfelter som automatisk fyller ut informasjon du allerede har registrert i PsykBase. Du finner blant annet maler for brev, innkalling, venteliste-brev, epikrise, rapport og mange andre. Man kan også enkelt utforme egne maler med PsykBase.

Import og eksport
Dokumenter opprettet utenfor programmet kan importeres, enten som dokumenter eller som maler. Man kan også eksportere dokumenter fra PsykBase.

Autotekstfelter
Autotekstfeltene i PsykBase kan også benyttes når man redigerer dokumenter. I stedet for å lete frem eller skrive inn informasjon man allerede har registrert, kan man raskt hente inn informasjonen ved hjelp av autotekst. Videre har man mulighet for å forhåndsdefinere standard uttrykk og setninger. I slike standardformuleringer kan man for eksempel sette sammen autotekstfelter og faste ord og uttrykk. Når slike formuleringer er ferdig definert, kan man raskt hente dem inn i stedet for å skrive informasjonen på nytt hver gang. Dette er kraftige verktøy for effektivisering av dokumentredigering.

Dokumenter

PsykBase byr på uovertruffen dokumenthåndtering, med egne dokumentområder for pasient, kontakt og bruker.