Programoversikt

Generelt

Noe av hva PsykBase har å by på:

 • Nettbasert og vedlikeholdsfritt.
 • Meget god sikkerhet.
 • Kan brukes på både Windows PC og på Mac.
 • Pasientkort med god oversikt over relevant informasjon; kartotekopplysninger, behandlingsperioder, diagnoser, medisiner, sosialt nettverk, avtaler mm.
 • Avtalebok med funksjonalitet tilsvarende MS Outlook, samtidig som all funksjonalitet for klinisk praksis er direkte tilgjengelig.
 • Kontakter; register over samarbeidspartnere som offentlige kontorer og oppdragsgivere; kontaktpersoner, adresser, avtaler, korrespondanse, fakturaer mm. Direkte søk mot NHN’s adresseregister.
 • Regnskap. Mange fleksible, avanserte og intuitive funksjoner for å føre innbetalinger, fakturere, purre med mer, alt i henhold til de nyeste bokføringskrav. Gode og oversiktlige regnskapsrapporter. Brukervennlig og lettfattelig håndtering av oppgjør til HELFO, bl.a. med automatiske takster og takstkontroll som enkelt kan tilpasses.
 • EDI-meldinger; oppgjør til HELFO, sykemelding og legeerklæring til NAV, aktivitetsrapport og ventelistedata til Norsk Pasientregister og, med tilkobling til Norsk Helsenett, henvisning og epikrise, radiologi (rekvisisjon og svar). For mer informasjon om dette temaet, se kapitlet om meldingstjeneste og NHN.
 • E-resept. Integrasjon med direktoratet for e-helse sin forskrivningsmodul for å sende e-resepter, vedlikeholde oversikt over medisinbruk på pasient basert på egne forskrivninger og informasjon fra reseptformidleren. Send søknader elektronisk til HELFO om individuell refusjon og til SLV om godkjenningsfritak for legemidler.
 • Hovedjournal og andre dokumenter, slik som epikrise, spesielt tilrettelagt for psykiatrisk / psykologisk virksomhet.
 • Automatiserte og effektive løsninger for føring av journal, epikrise og andre sentrale dokumenter. Bidrar til gode rutiner for journalføring og annen dokumentasjon.
 • Tilrettelagt for psykiatriske kartleggingsskjema; utregning av profiler og rapporter med grafiske fremstillinger. Dekker alle kartleggingsverktøy som inngår i “Minste basis datasett”.
 • Rapporter over virksomheten; omfattende muligheter for rapportering av pasientpopulasjon, aktiviteter, behandlingsevaluering og driftsdata.
 • PsykBase er tilpasset den nye rapportstandarden til Norsk pasientregister