Programoversikt

Grupper

PsykBase har egne verktøy for håndtering av gruppeterapi. Disse er nyttige for blant annet å holde oversikt over medlemmer i hver gruppe, og raskt kunne føre avtaler / registrering av oppmøte og journalnotater på hvert medlem i gruppen.

Gruppedefinisjon
Under grupper setter man opp et oppsett for hver gruppe man har gående i behandling. Man setter blant annet opp tidspunkt for gruppesesjoner, hvilke pasienter som deltar i gruppen og hvem som er terapeut, eventuelt coterapeut, i gruppen.

Registrere gruppeavtaler
Når en gruppe er ferdig definert kan man raskt registrere avtaler i gruppen for eksempel for 1 måned eller et halvår av gangen. Ved slik registrering registreres en generell gruppeavtale på aktuelle tidspunkt. Avtalen registreres også på hvert enkelt medlem av gruppen, slik at man blant annet kan føre takst og journalnotat på hver enkelt deltaker.

Etter en gruppesesjon kan man også registrere oppmøte. Man velger tidspunkt for gruppen. En liste viser alle medlemmer i gruppen og man kan kjapt hake av for de i gruppen som møtte til aktuelle gruppesesjon. For deltakere som ikke møter til en sesjon registreres “ikke møtt” på aktuelle sesjon.

Journal
Fra gruppedialogboksen har man tilgang til en gruppejournal som skal omhandle / dokumentere prosessen i gruppen generelt. Man kan også åpne hver enkelt gruppemedlem sin journal direkte fra gruppeområdet.