Programoversikt

Hovedjournal

I hovedjournalen føres oppsummerende informasjon om pasientens bakgrunn, sykdomsforløp og behandling. Med andre ord oppsummerer hovedjournalen anamnestiske opplysninger. Hovedjournalen skiller seg fra løpende journal ved at den inneholder oppsummerende opplysninger. Løpende journal er en time til time-dokumentasjon av viktige vurderinger og tiltak.

Effektiv håndering av informasjon
Hovedjournalen er tilrettelagt som et arbeidsverktøy for å samle sentral informasjon, som effektivt kan videreføres til dokumenter eller skjema hvor disse opplysningene er relevante.

Holder man hovedjournal oppdatert kan man enkelt hente inn sentrale og relevante opplysninger til for eksempel dokumenter, i stedet for å måtte skrive inn informasjonen flere ganger.
I dokumentområdet og andre steder finner du ”PsykBase autotekst” som effektivt kan innhente opplysningene skrevet fra hovedjournalen. Du kan også overføre informasjon du skriver inn en annen plass i programmet, for eksempel i løpende journal, over til hovedjournal, og på den måten samle viktig oppsummerende informasjon i hovedjournalen.

Brukergrensesnitt
Hovedjournalen er en egen fane på pasientkortet. Den er inndelt i et navigasjonsfelt til venstre og et felt for visning / redigering av tekst til høyre. Navigasjonsruten er bygget opp som en tre-struktur der det øverste nivået er behandlingsperiodene til pasienten. Neste nivå er de enkelte hovedjournalkapitler.

Hovedjournalen består forhåndsdefinerte kapitler som vises avhengig av brukerens yrkesgruppe. I tillegg til disse kan man selv definere hovedjournalkapitler, endre rekkefølgen på dem og velge å skjule eller vise kapitler.

Tekst knyttet til hvert kapittel skrives inn og vises i et tekstredigeringsvindu i ruten til høyre. Her har man tilgang til tekstbehandlingsfunksjonalitet, slik som stavekontroll. Som ved vanlig tekstbehandling kan du trykke på utskrift- eller forhåndsvisningsikonet for å skrive ut eller vise utskrift av hele hovedjournalen.

Hovedjournal og løpende journal
 
Hovedjournalen i PsykBase, her vist sammen med løpende journal over