Programoversikt

Kontakter

Kontakter er ulike samarbeidspartnere og oppdragsgivere i din profesjonelle virksomhet. I kontaktkortet i PsykBase kan du lage et register over slike personer og institusjoner. Sammen med startsiden, avtaleboken og pasientkortet utgjør kontaktkortet hovedområdene i PsykBase.

Hvem registreres som kontakter?
Henvisere og andre instanser som er involvert i oppfølging av pasientene, registreres i kontaktkortet. Du kan også registrere andre samarbeidspartnere og for eksempel instanser du utfører oppdrag for. Ved å registrere disse som kontakter har du mulighet til å registrere og fakturere for konsultasjoner, veiledningsoppdrag osv. Kontakter kan også organiseres i et hierarki i PsykBase ved at personkontakter knyttes til institusjonskontakter.

Kontakter, kartotek
 
Kontaktkortet i PsykBase

Grensesnitt
Øverst i kontaktkortet finner du en informasjonslinje. Her vises til en hver tid navnet til valgte kontakt. Hurtiglisten ved navnet viser en liste over registrerte kontakter. Fra denne hurtiglisten kan du raskt bevege deg til en annen kontakt. Her finnes også et godt søkeverktøy for fritekstsøk. Du kan velge et utvalg av kontakter som vises i listen over kontakter og som du kan bla i mellom. I hurtiglisten for “Utvalg” kan du for eksempel velge ”Institusjoner” og listen over kontakter vil da bare vise kontakter registrert som institusjon.

NHN Adresseregister
Har du PsykBase Online kan du legge til nye kontakter ved å søke opp personer, avdelinger eller institusjoner i Norsk Helsenett sitt adresseregister, direkte fra kontaktkortet. Mangler du informasjon om en kontakt du har registrert tidligere, kan du enkelt be om oppdatert informasjon fra det samme registeret.

Knytning til pasient
Kontakter kan knyttes til pasienter, enten som henviser eller som en del av pasientens offentlige nettverk. Når en kontakt er knyttet til en pasient på denne måten kan du åpne kontaktkortet direkte fra pasientkortet. Pasienter som har en tilknytning til en kontakt vises på en egen fane på kontaktkortet.

Avtaler og dokumenter
Du kan registrere avtaler med kontakter på omtrent lik linje med pasienter. Det finnes også et eget dokumentområde for hver kontakt.

Regnskapsfunksjoner
På venstre side finner du faner med sentrale regnskapsfunksjoner for den valgte kontakten. PsykBase har meget fleksible funksjoner for fakturering. Disse er også tilgjengelige for fakturering av kontakter.

Kontakter, faktura
 
Fakturering av kontakter i PsykBase