Programoversikt

Meldingstjeneste og NHN

PsykBase støtter direkte behandling av elektroniske meldinger (EDI-meldinger) forutsatt at man har PsykBase Meldingstjeneste aktivert. Det finnes flere ulike typer meldinger.

Inneværende versjon av PsykBase støtter følgende EDI-meldinger:

  • Behandlerkravmelding (oppgjør) til HELFO
  • Sykemelding og legeerklæring til NAV
  • Henvisning og epikrise *
  • E-resept (flere meldinger, inkl. søknad til HELFO og SLV) *
  • Radiologi, rekvisisjon og svarrapport *
  • Aktivitetsrapport og ventelistedata til Norsk Pasientregister
  • Dialogmelding * Hva er dialogmelding?

* Meldingstypene krever tilknytning til Norsk Helsenett

PsykBase Meldingstjeneste omfatter funksjonaliteten for meldingshåndtering i journalsystemet og kan også bestilles separat for brukere som allerede har PsykBase. Meldingstjenesten er altså valgfri. Man må abonnere på meldingstjenesten for å kunne sende elektroniske meldinger.

PsykBase Meldingstjeneste benytter i likhet med brukerinnloggingen Buypass Smartkort med personlig elektronisk ID som identifikasjon.

EDI-meldinger, henvisning og epikrise
 
Elektroniske meldinger i PsykBase

Norsk Helsenett
For å kunne sende og motta meldinger med andre kommunikasjonspartnere enn HELFO, NAV og NPR kreves det Norsk Helsenett. PsykBase har allerede denne tilknytningen med tilgang til NHN’s adresseregister direkte i journalsystemet. Dette er en abonnementstjeneste som har en betydelig lavere kostnad en egen tilknytning gjennom Norsk Helsenett.

Hva er dialogmelding?

Dialogmelding er en meldingstype som kan benyttes til flere formål. Man kan benytte den til å sende forespørsler til andre helse-aktører på Helsenett, og til å svare på mottatte forespørsler.

Du kan sende en forespørsel til en hvilken som helst annen helseaktør (på NHN) uten at dette er knyttet opp til en henvinsing eller epikrise.

Forespørsel og svar på forespørsel følger (som andre meldinger) fastsatte standarder, og i PsykBase presenteres disse som et skjema man fyller ut (med den informasjonen som ikke fylles ut automatisk).

Dersom man mottar en melding (uansett type) og noe ved denne meldingen er feil, f.eks. at meldingen er sendt til feil mottaker, kan man svare med en avviksmelding.
Til dette formålet benyttes også dialogmeldingen.