Programoversikt

Pasientkort

Pasientkortet i PsykBase gir en fullstendig oversikt over alle data som er registrert på hver pasient. Informasjonen er organisert i faner på venstre side. Nye pasienter kan registreres flere steder i programmet, og utfyllende informasjon kan føres inn pasientkortet etterhvert som det er aktuelt.

Åpne pasientkort
Pasientkortet åpnes fra avtaleboken ved å trykke på ”Pasientkort” på PsykBase verktøylinje, eller ved å høyreklikke en pasientavtale i avtaleboken og velge ”Vis pasient”.

Grensesnitt
Øverst i pasientkortet finner du en informasjonslinje. Her vises alltid navnet til pasienten som er valgt i pasientkortet. Herfra kan du også finne frem andre pasienter ved hjelp av er fritekst-søk, hente andre pasienter fra en “sist brukte”-liste, bla i et utvalg pasienter og opprette/slette pasienter.

Pasientkort, navigasjon

Områder i pasientkortet
Pasientkortet er delt opp i områder med ulik type informasjon om valgte pasient. Områdene er delt inn i faner slik at man har god oversikt over hvilke områder som er tilgjengelige og man raskt kan bevege seg til et område ved å klikke på aktuelle fane.

Brukergrensesnitt, Tilpasninger

Du kan selv tilpasse hvilke faner du vil se, og hvor de skal plasseres.