Programoversikt

Pasientreiser

I PsykBase er skjema for rekvirering av pasientreiser integrert i journalsystemet.

Skjemaet for rekvirering vises som en egen fane på pasientkortet i PsykBase. Det vil fylles ut med informasjon som tidligere er registrert i programmet og kan derfra sendes direkte inn til Pasientreiser.
Rekvirering av pasientreiser går gjennom Norsk Helsenett, som kan leveres direkte integrert i PsykBase Online.

Rekvirering av pasientreiser

Rekvirering av pasientreiser