Programoversikt

Rapporter

En viktig fordel med PsykBase er muligheter for dokumentasjon av virksomheten. Rapportgeneratoren i PsykBase gir relativt omfattende rapporter om den kliniske virksomheten ut i fra registrerte rutinedata, og er fleksibel i forhold til tidsrom det kan rapporteres fra.

Ett-klikks-rapporter
I PsykBase er rapportene allerede ferdige i det du trenger dem. De ligger alltid klare i området ”Rapporter” som du finner på verktøylinjen nederst i PsykBase. Alt du trenger gjøre er å klikke på den rapporten du ønsker, og eventuelt endre på utvalgskriteriene. Du får opp en liste med tilgjengelige rapporter og bare ved å klikke deg nedover i denne listen vil du få den ferdige rapporten presentert. Du finner naturlig nok også gode muligheter for utskrift her.

Rapporter
 
Rapportområdet i PsykBase

Typer rapporter
Du kan hente ut en rekke rapporter fra PsykBase, blant annet rapporter om henvisning/ventetid, pasientpopulasjon (antall nye, i behandling, avsluttet, fordeling på kjønn, alder osv), avtalefordeling (antall konsulasjoner totalt, antall konsultasjoner fordelt på avtaletyper osv). Det kan også hentes ut gode rapporter på regnskap / inntjening.
Rapporter til Norsk pasientregister
PsykBase er tilpasset Norsk Pasientregisters rapportstandard og både aktivitetsrapport og ventelistedata kan sendes fra PsykBase. Rapporter til Norsk Pasientregister opprettes og sendes fra menyen verktøy – NPR rapport. Benytter man ikke PsykBase Meldingstjeneste oppretter programmet rapportfiler i XML format i stedet. Disse må man da sende inn manuelt for å levere rapportene.

Rapporter til Norsk Pasientregister
 
Rapporter til Norsk Pasientregister