Programoversikt

SMS-Modul

PsykBase støtter direkte sending av SMS-meldinger. Dette fordrer at man har SMS-modulen aktivert.

SMS-modulen kan benyttes til å sende tekstmeldinger til pasienter og kontakter direkte fra journalsystemet, basert på et hurtigtekstsystem.
Det finnes også funksjon for å sende innkallinger til konsultasjon som tekstmelding direkte fra avtaleboken og fra avtaleoversikten i pasientkortet.

SMS-modul
 
Tekstmeldinger i PsykBase.
Send f.eks.innkalling til konsultasjon direkte fra avtaleoversikten.